top of page

Werk & Zingeving (2017)

Werk is één van onze belangrijkste bronnen voor zingeving. Werk kan namelijk een plek zijn waar we gezien en gewaardeerd te worden, waar we deel zijn van een gemeenschap. Werk geeft structuur aan ons leven en werk geeft bestaanszekerheid. Een belangrijke voorwaarde voor zingeving is dat we ons geborgen voelen en dat heeft werk ons lange tijd geven. Echter, die geborgenheid wordt door flexibilisering en de voortdurende dreiging van reorganisaties steeds meer aangetast. Daarnaast komt ons werkplezier ook nog eens onder druk te staan door de nadruk die er de afgelopen decennia is komen te liggen op persoonlijk succes, op prestaties en continue concurrentie met elkaar. Er is een vertoog (een gemeenschappelijk verhaal over hoe de wereld in elkaar zit) ontstaan, waarin we steeds moeten bewijzen dat we succesvol zijn. We moeten zelfsturend zijn en zijn verantwoordelijk voor onze employability. Dat vinden we vanzelfsprekend, maar is dat eigenlijk wel zo? Wat zijn de kosten van deze manier van naar de werkelijkheid kijken? En is een andere zienswijze mogelijk? Het antwoord daarop is ja!

Tweede druk van 1000 exemplaren: 2021

De Loopbaantrechter (2018)

Dit boek is bedoeld voor loopbaanadviseurs, mobiliteitsadviseurs en loopbaancoaches. In dit boek staat een werkmethode centraal waarmee je mensen antwoord helpt te geven op de vragen ‘Wat wil ik eigenlijk?’ en ‘Welke mogelijkheden zijn er voor mij op de arbeidsmarkt?’. De methode is praktisch en arbeidsmarktgericht. Dit boek gaat stap voor stap in op wat je kunt doen en welke vragen je precies moet stellen om jouw klant te helpen de meest passende (nieuwe) beroepsrichting te ontdekken. Het is geschreven na vijfentwintig jaar ervaring met deze ‘loopbaantrechter’. Deze methode helpt niet alleen om concrete en realistische beroepsrichtingen te vinden, maar gaat vaak gepaard met het hervinden van energie en perspectief. Dat komt omdat deze aanpak zich vooral richt op waar iemand plezier aan beleeft.

 

Het boek is nu onderdeel van de module 'De Loopbaantrechter' van  Dé Loopbaanopleiding en niet meer los verkrijgbaar. In die module leer je de methode toepassen en ontvang je ook het digitale werkmateriaal voor jouw klanten. 

Publicaties

Als je het leuk vindt om meer van mij te lezen:

Van succesvol naar zinvol, artikel in Holland Management Review

Zin maken we samen, artikel in Loopbaanvisie

Kantekeningen bij 'eigen regie', artikel in Loopbaanvisie

Loopbaanadvies Groningen Heidi Jansen
bottom of page