Uitgangspunten

  • Werk is een belangrijk zingevingssyteem

  • Waarden geven richting aan je leven en je werk

  • Het is makkelijker je omgeving aan te passen dan jezelf

  • Zingeving heeft te maken met verbondenheid en je van betekenis weten

  • De belangrijkste levensvraag is niet ‘wat wil je bereiken?’, maar
    ‘wat ben je bereid te doorstaan?’ (Mark Manson)

  • Wat na de bocht komt, weet je pas als je op weg gaat

  • Soms is het leven onredelijk en onbegrijpelijk

 

Loopbaanadvies Groningen Heidi Jansen