top of page

Masterclass

Masterclass Werk & zingeving

Werk is één van onze belangrijkste bronnen voor zingeving. Werk kan namelijk een plek zijn waar we gezien en gewaardeerd te worden, waar we deel zijn van een gemeenschap. Werk geeft structuur aan ons leven en werk geeft bestaanszekerheid.

 

Een belangrijke voorwaarde voor zingeving is dat we ons geborgen voelen en dat gevoel heeft werk ons lange tijd geven. Echter, die geborgenheid wordt door flexibilisering en voortdurende reorganisaties steeds meer aangetast. Daarnaast komt ons werkplezier ook nog eens onder druk te staan door de nadruk die er de afgelopen decennia is komen te liggen op persoonlijk succes, op prestaties en continue concurrentie met elkaar.

 

Er is een vertoog (een gemeenschappelijk verhaal over hoe de wereld in elkaar zit) ontstaan, waarin we steeds moeten bewijzen dat we succesvol zijn. We moeten zelfsturend zijn en zijn verantwoordelijk voor onze employability. Dat vinden we vanzelfsprekend, maar is dat eigenlijk wel zo?

 

Wat zijn de kosten van op deze manier naar de werkelijkheid kijken? Eén van die kosten is zinverlies.

 

Is er een andere zienswijze mogelijk? Het antwoord daarop is ja!

In een masterclass vertel ik over dit onderwerp en gaan we met elkaar in gesprek over hoe werk weer betekenisvol kan worden. 

Voor wie
Leden van branche- of beroepsverenigingen, mobiliteitscentra, organisaties die betekenis (purpose) voorop zetten, intervisiegroepen van professionals op het gebied van HR, loopbaan, mobiliteit. 

Wil je overleggen over de mogelijkheden?
Stuur mij een mail of bel: 06 22 23 85 95.

bottom of page