top of page

De Loopbaantrechter


De Loopbaantrechter is een methode die ik ontwikkelde om in vijf stappen de best passende volgende loopbaanstap te bepalen.


We starten met twee interviews

We starten met twee interviews. Eén over momenten in je leven waarin jij in je element was en één over alle wensen, dromen, ideeën die je hebt over werk. Tijdens deze interviews schrijf ik veel op en na afloop krijg jij deze aantekeningen. We gaan daarna allebei de woorden en zinnen die ik heb opgeschreven analyseren en samenvatten tot ongeveer 40 woorden. Bij deze woorden bedenken we, afzonderlijk van elkaar, mogelijke functies en beroepen. In onze derde bijeenkomst bespreken we deze mogelijkheden en jij kiest er twee die je nader gaat onderzoeken.


Onderzoek doen

Samen maken we een concreet onderzoeksplan dat jij gaat uitvoeren. Je doet daarvoor 'deskresearch', dat wil zeggen dat je via internet van allerlei informatie gaat uitzoeken. Vervolgens doe je onderzoek in de praktijk: je praat met mensen en je gaat misschien wel meelopen in de praktijk. De informatie die je daaruit krijgt, bespreken we samen en we bedenken wat er verder uitgezocht moet worden. In ons afsluitende gesprek maken we een concreet zoekprofiel en zetten die stappen die je moet gaan zetten om jouw plan te realiseren op een rijtje in een loopbaanplan.


Een realistische keuze

Bij alle stappen doe ik zoveel mogelijk mee en het eindresultaat bestaat uit een heldere opsomming van de functie die je zoekt, de inhoud van die functie, organisaties die daarbij passen en de regio waar je gaat zoeken. In het voorgaande onderzoek is gebleken dat deze keuze ook realistisch is, dat wil zeggen: jij bent kansrijk in die functie, die functies zijn er en je kunt er van leven.


Een andere uitkomst kan zijn dat je voor jezelf gaat beginnen, je weet dan wat jouw dienst of product wordt en je weet wat je moet gaan doen om je plannen te realiseren.


コメント


bottom of page